W  naszej ofercie znajduje się pełen zakres prac związanych z instalacją przeciwpożarową na urządzeniach firmy Polon-Alfa oraz Bosch:

  • urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO)
  • system sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe
  • urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych
  • urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzenia
  • drzwi i bramy przeciwpożarowe, o ile są wyposażone w systemy sterowania