Get Adobe Flash player

System podnoszący bezpieczeństwo w budynku, przeznaczony jest do rozgłaszania sygnałów

ostrzegawczych i komunikatów głosowych nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału

z systemu sygnalizacji pożarowej, a także na żądanie operatora.

Nasze systemy budujemy w oparciu o sprzęt  BOSCH